Välkomna till nya Business Wellness Center!

Den 25:e april slog dörrarna upp för Allies, Accigo, Centigo, Decigo och Perpello till nya Business Wellness Center! Det är en nystart i inspirerande lokaler, vars kontorslandskap består av ”klimatzoner” menade att öka kreativitet. Men hur gick processen till att välja de nya lokalerna? Flyttgruppen får ordet!

Tankarna om att byta lokal startade då hyresavtalet på Vasagatan 7 skulle omförhandlas. Under ambitionsarbetet våren 2014 konstaterades att Allies, Accigo, Centigo, Decigo och Perpello bara inom några år skulle vara så pass många fler medarbetare att vi inte skulle få plats i befintliga lokaler. Beslutet togs att börja leta efter något större. Första alternativet var att hitta en större lokal på Vasagatan 7, men när det inte var möjligt utökades sökradien till hela 300 meter. Efter ett antal lokalbesök valdes Klara C och Vasagatan 16.

En av flera saker som har varit viktiga genom hela flyttprojektet har varit att, genom flytten, förbättra och förstärka banden mellan bolagen. Vi vill att alla medarbetare lättare ska kunna interagera mellan bolagen och genom att flytta in på ett och samma plan har vi minskat det fysiska avståndet till varandra. Ytterligare en viktig del är att skapa en plats som även är en mötesplats för våra medarbetare utöver våra kunder och relationer. Vi hoppas kunna främja möten, samarbeten och möjlighet att skapa business wellness – på riktigt!

Utformningen av Business Wellness Center har gjorts tillsammans med arkitektfirman Spectrum Arkitekter och vi har valt att återanvända så mycket som möjligt från vårt tidigare kontor. I våra val av ny inredning har vi tänkt långsiktigt och även på att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare genom att erbjuda flera olika sätt arbeta på. Nu kan vi erbjuda höj- och sänkbara bord, soffor, tysta miljöer och projektrum på ett sätt vi inte tidigare har gjort – vi kallar det klimatzoner!

Business Wellness Center är en plats som bygger på vad som förenar alla våra Business Wellness-bolag och därför har vi även valt att låta vår gemensamma 100-årsstrategi, värdegrund och ergo ligga till bas när vi har skapat budskapet i lokalen och namnsatt våra mötesrum. Nu kommer vi kunna köra workshops i ”Ständig utveckling”, projektmöten i ”Kollektivt ledarskap” och lunchen äter vi i ”Business Wellness Lounge”.

Inflytelsen till Business Wellness Center skedde 25 april och inflyttningsfest blir vid det årliga eventet ”Sensommarsvalka” den 8 september.

”But don’t be a stranger – kom förbi på fika innan dess!”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *