Spaningar från linjen med Sanna Edmundsson, Hanna Lemos och Olle Linder…

Vad är egentligen skillnaden mellan att jobba i linjen och som konsult? Vad är det vi kan och är duktiga på som man har nytta av utanför konsultbranschen? Vad är det du borde veta som konsult, som du har nytta av i en linjeroll? Ja, hur är det på egentligen på ”andra sidan”?

Det var några av de bubblande frågorna och funderingarna som diskuterades på det senaste månadsmötet hos Business Transformation när vi hade temat Business Wellness Family. Genom en studiosittning i ren Skavlan-anda, ledd av en norskbrytande Erik Thorén, besöktes vi av tre före detta transformers; Sanna Edmundsson, Project Manager & Solutions Owner på Coor, Hanna Lemos, säljare på Epidemic Sound och Olle Linder, projektledare på Länsförsäkringar.

Under talkshowen fick vi ta del av våra alumners reflektioner kring hur det är att gå från konsult till linjen. Sanna lyfte fram ordning och struktur som en nyttig färdighet från konsultlivet. Detta är något vi konsulter drillas hårt inom och som man alltid har nytta av vid nya utmaningar. Detta kunde Hanna instämma i. Hanna jobbar nu som säljare och ville göra ett medskick att man inte ska vara rädd för att sälja. Det handlar mycket om att våga. Hon har verkligen fått erfara att det är roligt, väldigt givande och ger en riktig kick när en lead leder till en försäljning.

Olle talade om vikten av att vårda det interna nätverket även om man jobbar inom stora organisationer. Det har man stor fördel av och kanske särskilt vid genomförandet av komplexa korsfunktionella förändringsprojekt i ett kundägt bolag. Han pratade även om de utmaningar och möjligheter som bank- och försäkringsbranschen står inför, bl.a. avseende digitalisering, regelverk och delningsekonomi.

Sanna lyfte fram synen kring beslut som chef, där man måste förhålla sig till sina beslut på ett annorlunda sätt då det oundvikligt kommer påverka en på längre sikt. Hon påpekade att vi ska vara stolta och sprida hur bra ledarskapet och kulturen är på Centigo (och våra andra systerbolag), för det är verkligen något unikt.

Vi vill verkligen tacka våra alumner för en spännande eftermiddag och att de ville komma till oss och dela med sig av sina erfarenheter.
Så hur är det egentligen på andra sidan? Vår slutsats är att det är utmanande, roligt och ytterligare en chans att sprida Business Wellness.

Vad säger ni andra alumner? Vad skulle ni vilja lyfta fram för skillnader/fördelar/nackdelar mellan att vara konsult och arbeta i linjen?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *