Business Wellness Group i Indien

Möjligheterna på den indiska marknaden är många. Förutom storleken på marknaden och de nya kundrelationerna man kan skapa uppstår även möjligheter till att skapa nya erbjudande för våra kunder. Ett exempel på ett sådant erbjudande skulle kunna vara att ha en utökad 24/7 service för våra kunder. Med tanke potentialen som finns i Indien är […]

Business Wellness Group i Seattle?

Under en ganska lång tid har vi på Centigo erbjudit våra tjänster för att bygga myndigheter i världsklass. Sedan två år tillbaka (Långsiktighet) har Mattias Olsson Klas Söderlund och undertecknad successivt bearbetat olika fronter för att fortsätta arbetet med att hjälpa Sveriges myndigheter bygga IT styrning i världsklass. Det är en viktig del i att […]

Hur är det att driva ett start-up av theNursery by Centigo? -hör direkt från Jessica Blomgren, COO för Meetrd

Hej Jessica! Du är COO för Meetrd, ett av theNursery by Centigos konceptbolag. Berätta mer om dig själv och din roll i Meetrd? Jag är konsult som började på Centigo i januari 2016. Min första roll här har varit att ta över det operativa ledningsarbetet med att sätta Meetrd på kartan och göra det till ett […]