Evelina Wallers berättar om BU11:s väg från Affärsintegration till Business Transformation

Evelina_centigo_110x128pxI somras tog Evelina Wallers över ansvaret för BU11 – Business Transformation. Berätta, hur var din resa till att bli ansvarig för Business Transformation?

Jag har jobbat på Centigo sedan hösten 2005 och har varit med och byggt upp Business Transformation. I rollen som team manager (medarbetaransvarig) rekryterade jag många av våra medarbetare och har stöttat tidigare ansvarig för affärsområdet, Mikael Balkö, i utvecklingen av vårt team och våra affärer. Sedan en tid tillbaka har jag lett ett arbete med att bland annat förtydliga vår affär och våra erbjudanden till kundmarknaden, ett arbete som också resulterade i ett namnbyte. Vi har gjort förändringar i vår organisation och ledning i affärsområdet vilket vi hoppas ska leda till en ökad tydlighet, både för kundmarknaden och för talangmarknaden, kring vad vi gör och vad vi kan erbjuda.

Berätta mer om namnbytet, varför valde ni att byta till Business Transformation?

Vi sökte ett namn som gav en mer rättvisande bild av vad vi gör. Affärsintegration som vi hette tidigare associerade med systemintegration och IT, när vi i själva verket gör så mycket mer. IT är ofta en viktig del i de projekt vi hjälper våra kunder med, men det vi egentligen håller på med är att hjälpa kunderna med tvärfunktionella förändringar, eller rättare sagt transformationer, som inbegriper alla perspektiv i vårt Business Wellness hjul. Detta förutsätter att vi har en helhetssyn på kundens verksamhet och kan leda dem genom en sådan komplex förändring – alltså snarare en Business Transformation än en Affärsintegration.

Om du kort skulle beskriva ”Business Transformation”, vad innebär det för dig?  

Business Transformation är genomgripande och omfattande förändringar som ett företag eller en organisation behöver gå igenom för att på ett bättre sätt stå rustade för att hantera förändringar i sin omvärld. Förändringar av den här typen kräver en helhetssyn och förståelse för hela verksamheten och den verklighet som den befinner sig i.

Till sist, har du några avslutande ord till Business Transformation och Business Wellness Family?

Jag ser mycket fram emot att få arbeta vidare med våra fantastiska medarbetare och utveckla våra affärer samt attrahera nya talanger till vårt gäng i Business Transformation. Jag hoppas att Business Wellness Family kommer att fungera som en nod i vårt stora nätverk i och runt Business Wellenss Group – vi får en möjlighet att hålla kontakten, uppdatera varandra kring vad som händer samt fungera som en inspirationskälla till alla medlemmar i vår stora familj.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *