Business Wellness Group

Business Wellness Groups 100-årsstrategi

Långsiktighet

Långsiktigheten är vår viktigaste princip. Vi tror på Paradoxen – ju snabbare utveckling går desto mer fördel får den som också agerar långsiktigt

Växthus för människor

Vår ambition är att skapa framtidens ledare, oavsett om man för närvarande jobbar eller har jobbat inom Business Wellness Group!

Tillväxt

Våra företag ska ständigt växa för att vi ska kunna nå vår vision och för att vi ska skapa utrymme för våra medarbetare och  våra bolag att växa.

Ständig förändring

Världen förändras allt fortare, och så ska vi! Förnyelse ska därför uppmuntras av alla i alla delar av organisationen!

En värdegrund

Våra bolag vilar på en gemensam värdegrund byggd på professionalism , entreprenörsanda och balans.

Ansvar

Ansvar ska tas så mycket som möjligt av var och en och så lite som möjligt av styrelsen.

Delägarskap

Vi tror att engagerat och långsiktigt ägande är överlägset ett passivt ägande. Vi ska därför alltid ägas av engagerade medarbetare.

Entreprenörskraft

Vi ska frigöra entreprenörskraften och uppmuntra medarbetare att våga lyckas och misslyckas.

Global utmanare

Med vår vision så kan vi inte begränsa oss till Sverige. Vi ska därför förbereda oss på internationalisering och se på oss själva som en global utmanare.