BT26 – Med fokus på ledarskap

Maria Lennman, grundaren av BT26, har en lång och gedigen erfarenhet inom IT-branschen. Att det blev just IT är ingen slump för Maria. Hon drivs av att använda IT som verktyg för att hjälpa företag utvecklas.

Vi har fått oss en pratstund med Maria där hon beskriver hur hon först fick iden om BT26, hur den iden blev verklig samtidigt som hon delar med sig av de svårigheter som hon stötte på vid starten av detta nya affärsområde.

Kontakter och nätverk skapade grunden för BT26

Jag kom i kontakt med Business Wellness Group via Marianne Ljungberg på Centigo. Det var genom den kontakten som fröet och tankarna började formas till det som vi idag känner till som BT26. Jag såg en möjlighet för Accigo att utveckla sitt erbjudande till marknaden i form av ett erbjudande med fokus på ledarskap. Därför valde jag att i februari starta upp ett nytt BT på företaget.

Anledningen till att det blev just Accigo var på grund av de möjligheter jag såg i företaget i samband med den tillväxt Accigo befinner sig i. Tillväxten öppnar upp möjligheten att oftare ta sig an större affärer som involverar mer än ett affärsområde. I dagsläget är det vanligt att projektledare inom varje BT ansvarar just för sitt kompetensområde men i och med tillväxten och möjligheten till större affärer ska BT-26 kunna hjälpa Accigo att i olika projekt kunna erbjuda en mer heltäckande projektledning.

Vill uppnå organisk tillväxt

Det var på grund av dessa anledningar jag nämnde tidigare som jag till slut valde att starta upp BT-26 i februari 2015. I dagsläget är vi sex till antalet inom vårt nya BT. Visionen och ramen för BT-26 finns redan nu på plats och framtiden handlar mycket om att fylla ramen med innehåll.  Målet är att kunna växa organiskt och använda konsultprogrammet som bas för att utveckla nya unga talanger inom Accigo. Detta ger på sikt en bra balans mellan hungriga och nyfikna talanger kombinerat med mer erfarna medarbetare.

BT-26  erbjuder ledarskap inom IT-projekt

Genom att fylla ramen med innehåll kommer BT-26 hjälpa Accigo med ett erbjudande till marknaden inkluderandes ett nytt effektivt ledarskap. Ledarskapet ska ha sin bas inom IT-projekt, webb-projekt, test, drift och förvaltning med Microsofts teknikplattform som bas. Min uppfattning är att många projektledare anser det nästan heligt att vara oberoende av olika IT plattformar medans jag anser det viktigt att ha bra förståelse för den typ av lösning man vill implementera. Man måste våga vara beroende av tekniken. En bra övergripande förståelse för tekniken ökar förutsättningarna för att framgångsrikt kunna driva IT-relaterade projekt. Detta beror på att projektledaren då kan ta beslut som är i enhet med tekniken samtidigt som man besitter kompetens och förståelse för eventuell framtida utveckling. Målet med BT-26 är också att kunna samarbeta mellan olika BTn för att tillsammans bidra till bästa möjliga leverans åt kund.

Ska man starta upp nått nytt ska man göra det på Business Wellness Group

BT-26 samarbeten med andra BTn har redan påbörjats och idag är våra medarbetare utspridda på flera olika projekt. Vi har sedan februari gått från en till 6 medarbetare men vägen fram har inte vart helt enkel. En av de största utmaningarna jag stött på var att starta upp ett nytt affärsområde i kombination med att vara på ett nytt företag. Jag hade fått ett gott intryck av Accigo men jag hade ingen tidigare praktisk erfarenhet av kulturen och hur verksamheten fungerade. I början var det svårt att veta vilka jag skulle ta hjälp av för att lösa problem som uppkom. Men den okända kulturen visade sig inte vara en så stor utmaning som den kunde ha varit, detta tack vare den stora viljan det finns inom Business Wellness Group, viljan att faktiskt ta sig tid och hjälpa sina medarbetare. Det är också något jag skulle vilja ge som  råd, att våga be om hjälp då det finns mycket kompetens inom gruppen. För just nätverket och den hjälpsamma inställningen inom och över företagsgränser är något som jag upplever särskiljer Business Wellness Group från andra företag.

Tills sist vill jag nämna att det är otroligt kul att ha startat upp BT-26. Om man ska starta upp något nytt så ska man göra det inom Business Wellness Group. Den kultur, nätverk och entreprenörsanda som existerar här erbjuder nämligen alla möjligheter för att idéer ska bli verklighet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *