Att göra det nödvändiga eller det möjliga – 4FP

Digitalisering, globalisering och förändrade värderingar har vänt upp och ner på många etablerade sanningar. Vi har fått se nya affärsmodeller som  slagit ut hela branscher och nya aktörer som förpassar tidigare dominanter till en tillvaro i skuggan. Allt detta har gjort att förändringstakt och konkurrens ökat radikalt. I den turbulenta verklighet som möter våra företag […]