Business Wellness Group i Indien

Möjligheterna på den indiska marknaden är många. Förutom storleken på marknaden och de nya kundrelationerna man kan skapa uppstår även möjligheter till att skapa nya erbjudande för våra kunder. Ett exempel på ett sådant erbjudande skulle kunna vara att ha en utökad 24/7 service för våra kunder. Med tanke potentialen som finns i Indien är […]